Prestatieinkoop

  • Hoe koop je een prestatie in?
  • Wat is het eigenlijk voor een woord, ‘prestatieinkoop’?
  • Waarom hebben we een andere manier van samenwerken nodig om de relatie rond prestaties te smeden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we efficiënter gaan inkopen? 
  • Hoe kunnen we onze inkoop verder professionaliseren? 
  • Hoe kunnen we meer gebruik maken van de kennis van opdrachtnemers? 
  • Hoe kunnen we onze risico's minimaliseren? 
  • Waarom stellen opdrachtnemers ons zo vaak teleur? 
  • Hoe vinden we de beste leveranciers?

Ontwikkelingen die op dit moment bij veel organisaties leven

Sinds 2008 (de start van de huidige economische periode) is de roep om meer samenwerking in klant – leverancier relaties sterker geworden. Er zijn bedrijven die spreken over virtuele integratie, het nauw samenwerken van twee onafhankelijke bedrijven, alsof ze onderdelen zijn van hetzelfde concern. Een vorm daarvan, co-creatie, is in sommige bouwketens actueel geworden. ERA Contour is actief in één van die ketens. Bij het nieuwe coöperatieve denken worden, meestal met vrije informatie uitwisseling, allerlei nieuwe samenwerkingsvormen gecreëerd.

De gemene deler van de nieuwe varianten is het zogeheten prestatiedenken. Samenwerkende partijen proberen bij deze kijk op bedrijfsprocessen voorbij het transactiedenken te komen en samen vast te stellen welke doelen de opdrachtgever wil bereiken en wat het aandeel van de opdrachtnemer daarin is. Belangrijk is ook dat bij prestatiedenken de opdrachtgever zijn vergoeding voor de opdrachtnemer afstemt op de mate waarin laatstgenoemde aan die doelen bijdraagt, oftewel aan zijn prestatie.