Methodiek

Het proces van prestatieinkoop bestaat uit vier fasen. De eerste fase is de voorbereiding van het project. Vervolgens vindt het proces van aanbiedersselectie plaats. Dit is het proces waarin de aanbiedingen van de diverse marktpartijen door de opdrachtgever worden beoordeeld. De aanbieder die het beste uit de bus is gekomen krijgt een zogenaamde “pre-award” en mag het project tot in detail uitwerken in de concretiseringsfase. Deze fase is bedoeld om geheel voorbereid aan de laatste fase te kunnen starten: de daadwerkelijke uitvoering. In deel B van het boek worden alle stappen nauwkeurig uiteengezet. Het helpt de lezer bij het opzetten van een dergelijk project in de eigen praktijk.