Quotes

“Prestatieinkoop en het nieuwe inkoopparadigma sluiten prima op elkaar aan. Inkoopprofessionals zoeken de beste leverancier, niet de goedkoopste.” - Gerco Rietveld

“Prestatieinkoop is een voortreffelijk boek. De werkwijze is aangepast aan de laatste zienswijzen. De filosofie is me uit het hart gegrepen.” - Prof. dr. Arjan van Weele

“Dit boek is een aanrader voor het maken van een fundamentele denkslag.” - Ed Nijpels

Uitgave

In de vier jaar sinds de eerste druk van het boek ‘Prestatieinkoop’ is het gedachtegoed verderontwikkeld. Binnen de methodiek zijn aanpassingen gedaan (zo heeft Past Performance plaatsgemaakt voor “prestatie-onderbouwing” als filter, is het filter“planning” verdwenen en zo zijn er nog enkele kleine aanpassingen). Maarwellicht nog belangrijker: de focus van de methodiek is intussen verschoven van het “inkoopgedeelte”(de selectie van de opdrachtnemer waarmee gewerkt gaat worden) naar de concretiseringsfase (de pre-award fase) en de uitvoering. Prestatieinkoop gaat immers over het in de kracht zetten van de leverancier, zodat hij zijn prestatiekan realiseren. 

De verschuiving van inkoop naar uitvoering hebben we ook geïllustreerd doorde ondertitel van het boek te veranderen. De originele ondertitel “Wie steekt er boven het maaiveld uit” heeft mogelijk te veel een focus op het “inkoopgedeelte”. We willen de nadruk verschuiven naar het werken met de beste leverancier in de uitvoering. Vandaar ook de nieuweondertitel:“met Best Value naarsuccesvolle projecten”. 
Deze derde druk kunnen we daarmee met recht een “geheel herziene” druk noemen. Om dit extra kracht bij te zetten hebben we dit geïllustreerd met een geheel nieuw formaat en een nieuwe opmaak.Tevens is het boek op veler verzoek nu ook als e-book verkrijgbaar.