Voorwoord en inleiding

Hier kunt u, als kennismaking met het boek, het voorwoord van Dean Kashiwagi, het voorwoord van Ton Trommelen en het voorwoord van Ed Nijpels en de inleiding van het boek downloaden.

Voorwoord Dean Kashiwagi
Voorwoord Ton Trommelen
Voorwoord Ed Nijpels
Inleiding

Methode

Het proces van prestatieinkoop bestaat uit vier fasen.

De eerste fase is de voorbereiding van het project. Vervolgens vindt het proces van beoordeling plaats. Dit is het eigenlijke inkoopproces (of gunningsproces).De aanbieder die het beste uit de bus is gekomen krijgt een zogenaamde “pre-award” en mag het project tot in detail uitwerken. Deze periode is bedoeld om geheel voorbereid aan de laatste fase te kunnen starten: de daadwerkelijke uitvoering. In deel B van het boek worden ieder van deze stappen nauwkeurig uiteengezet.
 

  • Hoofdstuk 1 gaat in op de voorbereiding van het inkoopproject;
  • Hoofdstuk 2 beschrijft het beoordelingsproces;
  • Hoofdstuk 3 gaat in op de concretiseringsfase;
  • Hoofdstuk 4 staat in het teken van de daadwerkelijke uitvoering (na gunning)