Bestuur Regio Utrecht

De 45 trams in de regio Utrecht worden de komende acht jaar onderhouden door Voith Railservices bv. Trambeheerder Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft voor het bedrijf gekozen na een openbare aanbesteding. BRU verlangt dat het onderhoud - inclusief schadeafhandeling en revisie - van de trams goed, bedrijfszeker en kostenefficiënt gebeurt. Uit de inschrijving blijkt dat Voith daar als beste toe in staat zal zijn. De meeste trams krijgen overigens de komende maanden eerst nog een complete levensduurverlengende revisie.

Europese procedure

In de regio Utrecht maken jaarlijks zo’n 12 miljoen mensen gebruik van de sneltram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Bestuur Regio Utrecht (BRU) is de eigenaar en beheerder van de trambaan, de remise, de haltes en de 45 trams. Het onderhoudscontract voor de trams is deze zomer aanbesteed via een Europese openbare procedure. BRU koos daarbij voor een aanbestedingsmethodiek die sterk gericht is op de kwaliteit, de zogeheten prestatie-inkoop. Drie partijen deden een aanbieding. De beoordeling vond plaats op basis van ingediende documenten en interviews met medewerkers van het inschrijvende bedrijf die daadwerkelijk betrokken zijn bij het voorgenomen onderhoudswerk. Dat leidde tot de keuze voor Voith Railservices in Twello.

Regulier onderhoud tot eind 2019

Voith diende een ambitieus plan in met een duidelijke visie op onderhoud, de aanbieding was specifiek en het bedrijf toont commitment. Inmiddels heeft Voith de inschrijving uitgewerkt naar een plan van aanpak. BRU heeft daarmee het volste vertrouwen dat Voith de komende jaren het onderhoud goed weet uit te voeren. BRU exploiteert 27 sneltrams die in 1983 werden geleverd. Deze trams krijgen de komende maanden eerst nog een complete technische revisie en een nieuw uiterlijk. De overige trams zijn spitstrams van een ander type, die gemiddeld jonger zijn. Voor het regulier onderhoud tot eind 2019 van de sneltrams is jaarlijks maximaal 2,7 mln. euro excl. BTW gereserveerd.