Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) is een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf,dat waarde wil toevoegen aan de gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doet BI door constant op zoek te zijn naar verandering en innovatie in de geneeskunde.

De toepassing van prestatieinkoop kent zijn oorsprong in de bouwsector. Ook in Nederland zijn de eerste prestatieinkoopprojecten met name in deze sector uitgevoerd. Hiermee zou de vraag kunnen rijzen in welke mate prestatieinkoop ook toepasbaar is in andere sectoren. In deze case wordt prestatieinkoop toegepast bij farmaceutisch bedrijf Boehringer Ingelheim (BI) voor de aanschaf van zaken reizen. De doelstelling van de case is om aan te tonen dat prestatieinkoop ook prima werkt bij projecten buiten de bouw. Deze case begint met een overzicht van Boehringer Ingelheim. Vervolgens wordt de scope van het project uiteen gezet. Daarna wordt het specifieke inkoopproces dat door BI is gebruikt nader toegelicht. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de pre-awardfase en de implementatie. Deze case eindigt met een analyse, conclusie, discussie en aanbevelingen.

Lees de volledige case hier (case D3 uit de tweede druk van Prestatieinkoop)