ERA Countour

ERA Contour heeft na een snelle en zorgvuldige procedure twee Co-makers geselecteerd als  leverancier voor de houten kozijnen: Nijhuis Toelevering en Adriaan van Erk Timmerfabriek. Met een kick-off is onlangs de samenwerking officieel van start gegaan.

Om te komen tot de selectie is gebruik gemaakt van de principes van "Prestatieinkoop".  De filosofie achter dit traject, de leverancier als expert, biedt Co-makers de kans om al vroeg in het traject hun kennis en expertise in te brengen. Dit past uitstekend binnen het beleid van ERA Contour, genaamd Co-creatie. Hierbij worden producten en processen geoptimaliseerd door projectoverstijgende samenwerking, met als achterliggend doel: leuker, beter, duurzamer, sneller en goedkoper te ontwikkelen, realiseren en beheren.

Snel proces

Het selectietraject is begeleid door Scenter en is opvallend snel verlopen. Op 20 mei vond de openingsbijeenkomst plaats, waarbij 15 van de 22 uitgenodigde leveranciers aanwezig waren. 13 partijen besloten mee te doen aan de selectie. Zij hebben op 20 juni hun plannen ingediend, die door de teamleden van ERA Contour afzonderlijk zijn beoordeeld. De ingediende plannen waren anoniem, zodat er volledig objectief kon worden beoordeeld. Zeven partijen zijn vervolgens uitgenodigd voor de interviewfase, waarvan er twee zijn geselecteerd.

Pilotprojecten

Nu is de Pre-Award fase aangebroken waarbij beide partijen enkele pilotprojecten gaan uitvoeren, om dat wat in de plannen en interviews naar voren is gekomen in de praktijk te brengen. De Co-makers gaan ook projectoverstijgend aan de slag. Zij stellen een plan op waarin zij aangeven hoe zij invulling willen geven aan de samenwerking en hoe ze ervoor zorgen dat de samenwerking steeds verder verbetert. De samenwerking met de Co-makers wordt gemonitord om successen en leerpunten inzichtelijk te maken.

http://mm.stedebouwarchitectuur.nl/nieuws/nieuws/era-contour-selecteert-co-makers-houten-kozijnen.94843.lynkx