IHC Merwede

IHC Merwede is wereldmarktleider in de bouw van gespecialiseerd baggermaterieel en complexe custom-built offshore schepen. Tot de klantenkring van IHC Merwede behoren grote baggerbedrijven, olie- en gasconcerns, offshore contractors en overheden.

Bij IHC Merwede zijn ongeveer 2.400 medewerkers in vaste dienst, verspreid over de meerdere bedrijfslocaties. De onderneming kent een decentrale inkoopstrategie, te verklaren vanuit een historisch perspectief. De wens was om verschillende bedrijfsonderdelen gezamenlijk te laten inkopen. De neiging in dit soort gevallen is vaak dat verschillende BU’s van een onderneming proberen elkaar te overtuigen van hun gelijk. In de case van IHC Merwede (waarbij prestatieinkoop is toegepast voor de concern-brede inkoop voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen) bleek dat indien de

verantwoordelijkheid bij de aanbieder komt te liggen er prima op onderdelen een BU-specifieke oplossing geboden kan worden (voor deze unit wordt dit de invulling; voor die unit wordt dat de invulling; op basis van wensen van de units). De winst ligt met name in het hebben van één gezamenlijk contract, met een reductie van indirecte kosten.

Lees de volledige case hier (case D2 uit de 1e druk van Prestatieinkoop)