Rijkswaterstaat (MER)

Rijkswaterstaat wordt bij infrastructurele projecten nogal eens geconfronteerd met leveringsproblemen, vertragingen, kostenoverschrijdingen en lage klanttevredenheid. Rijkswaterstaat kiest meestal voor een aanpak waarbij een projectverdeeld wordt in verschillende fases: een verkenning, het maken vaneen planstudie, het ontwikkelen van de Milieu Effect Rapportage (MER) entenslotte het ontwerpen en bouwen. Voor elke fase wordt een andere partijbetrokken. Specifieke problemen bij de uitbesteding van een MER hebbenbetrekking op de beperkte aansprakelijkheid van de ingenieursbureaus en opde geringe terugkoppeling van informatie over de ontwerp- en bouwfase.Immers, meestal zorgt een andere marktpartij voor het ontwerp en de uitvoeringvan de bouw. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd om deze problemen teminimaliseren, maar is daar tot op heden niet in geslaagd.

Lees de volledige case hier (case D2 uit de tweede druk van Prestatieinkoop)