Spoedaanpak RWS

Met een ruime meerderheid stemde de Tweede Kamer op 13 januari 2009 in met het wetsvoorstel Spoedwet wegverbreding. Dit betekent dat er voor 30 knelpunten op de weg snel maatregelen kunnen worden genomen om files tegen te gaan. Doelstelling is dat 1 mei 2011 ten minste 10 van de 30 wegen zijn opengesteld.

Voor 16 projecten heeft Rijkswaterstaat, mede op basis van de input van de marktpartijen, een nieuwe marktbenadering ontwikkeld. Het spoedkarakter van de projecten vraagt om een andere manier van aanbesteden dan normaal. De overweging is om de hoeveelheid energie die de totale keten in de aanbestedingsprocedure stopt te minimaliseren, zonder daarbij aan kwaliteit in het aanbestedingsproces te verliezen. Het belangrijkste doel van de inkoopstrategie vanuit Rijkswaterstaat is om de versnelling mogelijk te maken, zodat de doelstellingen van het programma (30x schop in de grond, 10 openstellingen) worden behaald.

Gezien de suggesties van de markt moest de aanbestedingsfase kort zijn en op kwaliteitsaspecten gericht. De tweede doelstelling is het bereiken van een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding en het invulling geven aan toonaangevend opdrachtgeverschap.

Binnen de beoogde procesaanpak worden vier uitgangspunten gehanteerd:

  • verhoog de procesefficiency
  • minimaliseer het risico van non-performance
  • maximaliseer de accountability van de toeleverancier
  • minimaliseer de controle en het management ten aanzien van de uitbestede dienst.

Op dit moment lopen de aanbestedingsprocedures nog. Binnenkort kunt u hier een update lezen over de resultaten.

Meer informatie op
http://www.pbsrg.com/publications/newsletters/10-2009/bv-netherlands/
Download artikel uit de Cobouw over spoedaanpak